PREHLÁSENIE - STANOVISKO

Dňa 16.2.2018 neznáma osoba vložila do schránok obyvateľov na Palkovičovej a Líščích Nivách leták s požiadavkou na príspevok pre Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO). Možno bol úmysel tejto neznámej osoby dobrý, ale bez súhlasu zneužila meno ZO ako aj meno jeho predsedu p. Matúšeka (navyše s chybami). ZO sa od obsahu letáku dištancuje a žiada neznámeho autora, aby sa v budúcnosti vyhol takémuto spôsobu oslovovania verejnosti a aby vystupoval pod vlastným menom. Ak má záujem o serióznu spoluprácu, môže kedykoľvek osloviť členov ZO.

Členovia ZO sa nikdy nevyjadrovali k otázke cezpoľných, resp. k oprávnenosti ich parkovania. Parkovacia politika patrí do kompetencie magistrátu a mestských častí. ZO sa snaží zachrániť verejné parkovisko, ktoré bolo obyvateľom ukradnuté prostredníctvom podvodnej zmluvy (predávajúci Andrej Ďurkovský - primátor, kupujúci: Ladislav Kozmon - BK Consulting), a deklaruje práve opačné stanovisko, že parkovisko má slúžiť všetkým obyvateľom vrátane návštevníkov divadla a iných prevádzok z celého Slovenska. Z toho dôvodu bola vyhlásená aj zbierka na krytie nákladov spojených s právnou ochranou. ZBIERKA je stále vysoko aktuálna.

Je možné, že v budúcnosti sa dočkáme aj vážnych útokov na dobré meno ZO. Pokiaľ si chcete informácie overiť, pozrite si našu stránku www.bojoparkovisko.sk, prípadne nám napíšte.

 

ZBIERKA

Od 28.9.2017 je združenie občanov registrované ako prijímateľ 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Postup krokov na poukázanie 1% alebo 2% z dane:

a) pre právnické osoby (1%)

b) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie (2%)

c) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (2%)

Podporiť združenie občanov môžete aj priamo cez náš web prostredníctvom widgetu nižšie alebo cez portál ľudia ľuďom SK > Podporte nás na transparentný a verejne dostupný (www) účet číslo: IBAN SK93 0900 0000 0051 2274 1571

Ako zrušiť pravidelný dar sa dočítate TU.

OZ Naša Pošeň

 v spolupráci s OZ Naše Ostredky, Združenie občanov Palkovičova a Líščie nivy,  aktivisti a dobrovoľníci z Prievozu, Trnávky, Štrkovca.

 

Vás pozývajú na 

Verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova, 

ktoré organizuje Mestská časť Bratislava – Ružinov.

 

kedy: 31.1.2018 (streda),

o koľkej: od 17:30 – 19:30,

kde: veľká zasadačka MÚ Ružinov,

Mierová 21, Bratislava.

Čítať ďalej: Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova

Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej patrilo od svojho vzniku obyvateľom. Bohužiaľ, vzhľadom na podvodný predaj pozemkov a prístup zodpovedných inštitúcií zostáva nám domáhať sa svojho práva už len súdnou cestou. 

Vyhlásili sme zbierku a na pokrytie nákladov s tým spojených, ale mnohí obyvatelia sídliska akoby neverili alebo nechceli (???).

Pripomíname výzvu a zároveň informujeme o možnosti podporiť snahu o záchranu parkoviska aj prostredníctvom

    a) poukázania 2% z daní za rok 2017

    b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

 

Čítať ďalej: Chcete parkovať? Podporte sami seba 2% z vašich daní.

 

Dňa 31.01.2017 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov. Jedným z bodov programu bolo schválenie uznesenia - žiadosti, aby Ing. Mgr. Dušan Pekár - starosta zabezpečil prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a parc. č. 10800/67 (PARKOVISKO) katastrálne územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve bolo úspešné. Otázne je (?!), či starosta spraví o čo ho poslanci požiadali.

Čítať ďalej: Aktuálne