Tak nakoniec sa druhé pojednávanie predsa len konalo v inej miestnosti s väčšou kapacitou. Bohužiaľ, na našu žiadosť o väčšiu miestnosť nám neodpovedali a tak sme si nemohli dovoliť pozvať občanov na účasť na pojednávaní, aby neskončili za dverami ako pri tom prvom.

Na tomto druhom pojednávaní dostal priestor právny zástupca žalovaného (f. Zelenka, a.s.), ktorý prečítal námietky voči žalobe. Toto celé trvalo cca 3/4 hodiny, text bol priebežne zapisovaný zapisovateľkou a v závere právny zástupca žalovaného navrhol zrušenie žaloby v plnom rozsahu.

Potom dala sudkyňa priestor právnym zástupcom žalobcov, ktorí verbálne všetky argumenty vyvrátili a požiadali o vypočutie svedkov žalobcov, medzi ktorých patrí, pochopiteľne, aj zástupca Magistrátu. Po hodine bolo súdne pojednávanie ukončené, pričom termín ďalšieho pojednávania nebol vytýčený z dôvodu organizačnej neistoty – inštitút Okresného súdu BA III sa má totižto presťahovať do inej budovy. Termín nám bude oznámený. Kedy to bude, nevieme, ale určite termín po jeho oznámení včas zverejníme na našej stránke.

Komentár účastníkov pojednávania si môžete vypočuť TU.

Súd: Okresný súd Bratislava III

Sudca: JUDr. Daniela Linetová

Pre pripomenutie, žalobu podali 3 obyvatelia, členovia výboru ZO. Podstatou žaloby je obmedzenie práv občanov užívať verejné parkovisko na Palkovičovej majiteľom pozemku.

Prekvapenie č. 1: Nakoľko sa jednalo o verejné pojednávanie, ZO vyzvalo obyvateľov, aby sa ho zúčastnili a tak demonštrovali svoj záujem a podporu žalobcov. Prišlo 10 osôb, o.i. vedúca právneho odboru MČ Ružinov, miestny poslanec za Starý Ružinov (ďakujeme za záujem), dotknutý obyvateľ JUDr. Harabin, obyvatelia z Hraničnej, ktorí súbežne riešia veľmi podobnú kauzu neoprávneného predaja pozemku pod verejným parkoviskom, resp. zamedzenie príjazdu k nehnuteľnostiam, a zástupca médií. Pojednávanie sa konalo v menšej miestnosti s kapacitou cca 6 osôb (z toho 3 žalobcovia). Pani sudkyňa sa ohradila, že nepočítala s takou účasťou verejnosti. Vraj sme to mali vopred nahlásiť, vybrali by väčšiu miestnosť. Tých, ktorí si nemali kam sadnúť, vyzvala, aby opustili miestnosť. PROSÍM??? Kto mal nahlásiť koho? Žalobcovia? Na základe čoho? Kto môže dopredu vedieť, koľko ľudí príde na VEREJNÉ pojednávanie? Je toto bežná súdna prax???

Prekvapenie č. 2: Priebeh pojednávania spočíval na 90% v tom, že sudkyňa sa pýtala právnej zástupkyne žalobcov na veci, ktoré sa v prevažnej väčšine nachádzajú v súdnom spise (čítala ho vôbec?), a následne ich diktovala do zápisu. Právnemu zástupcovi žalovaného (f. Zelenka) nepoložila za celý čas jedinú otázku. Po cca 2 hodinách vyhlásila, že ju čaká ďalšie pojednávanie, a toto ukončila s tým, že ho odročila na 25.4.2023 o 10:00.

PS

Mail od odmietnutého občana:

Dobrý deň pán Matúšek,

chcem Vás informovať, že som sa dostavil na spomínané súdne pojednávanie, aby som Vás aspoň takýmto spôsobom v danej veci podporil. Pričom som musel tomu prispôsobiť svoj pracovný a súkromný život, čo nebolo jednoduché. Avšak, ako viete, na základe rozhodnutia pani sudkyne sme ako verejnosť z dôvodu nedostatku miesta v pojednávacej miestnosti museli daný priestor opustiť ešte pred začiatkom samotného pojednávania. Takže to bol pre mňa v podstate stratený čas.

Prajem príjemný zvyšok dňa.
S pozdravom ...

Oslovil ma sused z Palkovičovej 3 (ja bývam na 1): „Tá parkovacia politika sa mi nepozdáva, mali by premaľovať tamtie čiary, je to nevyužitý priestor.“ Pýtam sa: „A oslovili ste Magistrát, ktorý to má v kompetencii?“ „No, nie, myslel som, že vy, ste taký komunikatívny.“ Ja: „??? (Neschopný zareagovať na vyslovený kompliment). Áno, parkovacia politika má síce značné rezervy v značení a pod., ale objektívne musím priznať, že od jej zavedenia vidím ráno aj večer voľné parkovacie miesta. Niekedy treba prejsť pár metrov, ale sú. Každý by rád parkoval pred svojím domom, ale to nejde. Mimochodom, na druhom konci Palkovičovej existuje verejné parkovisko, pozemok pod ktorým bol obyvateľom ukradnutý (predávajúci Andrej Ďurkovský, kupujúci Ladislav Kozmon), a skupina nepodplatiteľných obyvateľov sa snaží prostredníctvom občianskeho združenia toto parkovisko zachrániť. Nie pre seba, pre všetkých, rezidentov aj návštevníkov. A investuje do toho svoje vlastné prostriedky. ZO má zverejnený transparentný účet. Už ste prispeli?“ Po jeho odpovedi som skamenel: „Ale veď to je na opačnom konci Palkovičovej, to sa ma netýka.“ !!!

No, milí susedia nielen Starého Ružinova. Obávam sa, že toto hovorí za väčšinu, viď príspevky na transparentnom účte. Napriek tomu, úsilie o záchranu parkoviska pokračuje. Ak je vaša (pár tisícov obyvateľov Starého Ružinova a pár desiatok tisícov obyvateľov Ružinova) finančná situácia taká nepriaznivá, že si nemôžete dovoliť prispievať mesačne ani 1 €, ale napriek tomu fandíte nášmu/vášmu zápasu o spravodlivosť, môžete podporiť naše/vaše úsilie účasťou na súdnom pojednávaní. 

Nech sa páči POZVÁNKA na pojednávanie na deň 14.02.2023 o 08.30 hod., Okresný súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, Bratislava, v miestnosti č. dv.: 16 posch.: 2. poschodie 

S úctou

Boris Čechvala, člen výboru ZO, bývalý poslanec za Starý Ružinov