Súd: Okresný súd Bratislava III

Sudca: JUDr. Daniela Linetová

Pre pripomenutie, žalobu podali 3 obyvatelia, členovia výboru ZO. Podstatou žaloby je obmedzenie práv občanov užívať verejné parkovisko na Palkovičovej majiteľom pozemku.

Prekvapenie č. 1: Nakoľko sa jednalo o verejné pojednávanie, ZO vyzvalo obyvateľov, aby sa ho zúčastnili a tak demonštrovali svoj záujem a podporu žalobcov. Prišlo 10 osôb, o.i. vedúca právneho odboru MČ Ružinov, miestny poslanec za Starý Ružinov (ďakujeme za záujem), dotknutý obyvateľ JUDr. Harabin, obyvatelia z Hraničnej, ktorí súbežne riešia veľmi podobnú kauzu neoprávneného predaja pozemku pod verejným parkoviskom, resp. zamedzenie príjazdu k nehnuteľnostiam, a zástupca médií. Pojednávanie sa konalo v menšej miestnosti s kapacitou cca 6 osôb (z toho 3 žalobcovia). Pani sudkyňa sa ohradila, že nepočítala s takou účasťou verejnosti. Vraj sme to mali vopred nahlásiť, vybrali by väčšiu miestnosť. Tých, ktorí si nemali kam sadnúť, vyzvala, aby opustili miestnosť. PROSÍM??? Kto mal nahlásiť koho? Žalobcovia? Na základe čoho? Kto môže dopredu vedieť, koľko ľudí príde na VEREJNÉ pojednávanie? Je toto bežná súdna prax???

Prekvapenie č. 2: Priebeh pojednávania spočíval na 90% v tom, že sudkyňa sa pýtala právnej zástupkyne žalobcov na veci, ktoré sa v prevažnej väčšine nachádzajú v súdnom spise (čítala ho vôbec?), a následne ich diktovala do zápisu. Právnemu zástupcovi žalovaného (f. Zelenka) nepoložila za celý čas jedinú otázku. Po cca 2 hodinách vyhlásila, že ju čaká ďalšie pojednávanie, a toto ukončila s tým, že ho odročila na 25.4.2023 o 10:00.

PS

Mail od odmietnutého občana:

Dobrý deň pán Matúšek,

chcem Vás informovať, že som sa dostavil na spomínané súdne pojednávanie, aby som Vás aspoň takýmto spôsobom v danej veci podporil. Pričom som musel tomu prispôsobiť svoj pracovný a súkromný život, čo nebolo jednoduché. Avšak, ako viete, na základe rozhodnutia pani sudkyne sme ako verejnosť z dôvodu nedostatku miesta v pojednávacej miestnosti museli daný priestor opustiť ešte pred začiatkom samotného pojednávania. Takže to bol pre mňa v podstate stratený čas.

Prajem príjemný zvyšok dňa.
S pozdravom ...

Oslovil ma sused z Palkovičovej 3 (ja bývam na 1): „Tá parkovacia politika sa mi nepozdáva, mali by premaľovať tamtie čiary, je to nevyužitý priestor.“ Pýtam sa: „A oslovili ste Magistrát, ktorý to má v kompetencii?“ „No, nie, myslel som, že vy, ste taký komunikatívny.“ Ja: „??? (Neschopný zareagovať na vyslovený kompliment). Áno, parkovacia politika má síce značné rezervy v značení a pod., ale objektívne musím priznať, že od jej zavedenia vidím ráno aj večer voľné parkovacie miesta. Niekedy treba prejsť pár metrov, ale sú. Každý by rád parkoval pred svojím domom, ale to nejde. Mimochodom, na druhom konci Palkovičovej existuje verejné parkovisko, pozemok pod ktorým bol obyvateľom ukradnutý (predávajúci Andrej Ďurkovský, kupujúci Ladislav Kozmon), a skupina nepodplatiteľných obyvateľov sa snaží prostredníctvom občianskeho združenia toto parkovisko zachrániť. Nie pre seba, pre všetkých, rezidentov aj návštevníkov. A investuje do toho svoje vlastné prostriedky. ZO má zverejnený transparentný účet. Už ste prispeli?“ Po jeho odpovedi som skamenel: „Ale veď to je na opačnom konci Palkovičovej, to sa ma netýka.“ !!!

No, milí susedia nielen Starého Ružinova. Obávam sa, že toto hovorí za väčšinu, viď príspevky na transparentnom účte. Napriek tomu, úsilie o záchranu parkoviska pokračuje. Ak je vaša (pár tisícov obyvateľov Starého Ružinova a pár desiatok tisícov obyvateľov Ružinova) finančná situácia taká nepriaznivá, že si nemôžete dovoliť prispievať mesačne ani 1 €, ale napriek tomu fandíte nášmu/vášmu zápasu o spravodlivosť, môžete podporiť naše/vaše úsilie účasťou na súdnom pojednávaní. 

Nech sa páči POZVÁNKA na pojednávanie na deň 14.02.2023 o 08.30 hod., Okresný súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, Bratislava, v miestnosti č. dv.: 16 posch.: 2. poschodie 

S úctou

Boris Čechvala, člen výboru ZO, bývalý poslanec za Starý Ružinov

Milí susedia, obyvatelia Ružinova, Bratislavy, ... 

Vyše 20 rokov skupina obyvateľov robí, čo môže, aby zachránila verejné parkovisko. V r. 2016 bol vytvorený transparentný účet, aby sme dokázali pokryť náklady spojené s právnym zastupovaním, bez ktorého by profesionálni politici a spriaznení developeri s veľkou pravdepodobnosťou mali navrch. Viac razy sme vyzývali, prosili, aby ste tento nerovný súboj podporili aspoň symbolicky. Viacerí tak urobili, niektorí prispeli jednorazovo a niektorí prispievajú pravidelne, za čo sme veľmi vďační, bohužiaľ, spor potrebuje výraznejšiu podporu a citeľný záujem verejnosti.

Ak by každý obyvateľ Starého Ružinova... Nie, vlastne by stačil každý, kto by chcel či už pravidelne alebo sporadicky využívať verejné parkovisko ako skutočne verejné, aby prispel na verejný účet mesačne aspoň 1,- €. 

Nedokážeme pochopiť ignoranciu zo strany dotknutých susedov. Na druhej strane sme nesmierne vďační za ústretovosť zastupujúcej advokátskej kancelárie. 

Vaše nevzdávajúce sa Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova