Miestny úrad - protokol

 

Stavebný úrad - sprístupnenie informácie 20.10.2020

Ďakujeme aktívnym obyvateľom, ktorí sa dňa 5.10.2020 zúčastnili na štátnom odbornom dozore. Zástupcovia magistrátu ako aj mestskej časti konštatovali, že nakoľko sa jedná o inžiniersku stavbu, ktorá je súčasťou miestnej cestnej komunikácie, je majiteľ pozemku povinný predložiť doklad o vlastníctve inžinierskej stavby. V opačnom prípade je povinný prekážky odstrániť a sprístupniť parkovisko verejnosti. 

 

Vyzývame občanov na účasť na štátnom odbornom dozore nad pozemnými komunikáciami dňa 5.10.2020 o 13:00 na nekrytom parkovisku Palkovičova-Záhradnícka, pozemok parc. č. 10800/67 k.ú. Nivy vo veci realizácie dopraveného značenia a osadenia dopravných zariadení.

Žiadosti o priamu účasť na tomto konaní treba zasielať mailom na mailovú adresu uvedenú na stránke mestskej časti, konkrétne na Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy.

 

Dňa 23.9.2020 o 18:00 sa uskutočnila verejná výročná členská schôdza Združenia občanov Liščie Nivy, Palkovičova v priestoroch Radošinského naivného divadla. Nech sa páči link na priebeh schôdze:

Výročná Členská Schôdza

 

Na tomto linku si môžete pozrieť bod 29. mestkého zastupiteľstva, ktorý sa venuje našej problematike. Daný bod začína vo videu 2. časť, v čase 3:01:15 -po kliknutí na link začnete pozerať dané video od tohto času.

Bod 29, Mestského zastupiteľstva

 

Vážení obyvatelia Ružinova, Bratislavy, Slovenska. Bez Vašej finančnej podpory to neutiahneme.

Združenie občanov Líščie Nivy-Palkovičova pokračuje v spravodlivom zápas o zachovanie verejného parkoviska. Náklady spojené s právnym zastúpením združenia Advokátskou kanceláriou Vicová & Šumichrast sú hradené z verejnej zbierky. 

Preto Vás vyzývame, aby ste podporili náš súboj s developerom a prispeli na verejný účet:

SK9309000000005122741571

- jednorazovým príspevkom

- trvalým príkazom

- poukázaním 2% podielu zaplatenej za rok 2020 (predvyplnené tlačivo

 

Ďakujeme za podporu.

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

 

Úlohou prokuratúry je dohliadať na dodržiavanie zákonov v štáte. Prokuratúra na Slovensku je štát v štáte, ktorý nie je možné adekvátne kontrolovať. Určite tam pracuje veľa šikovných a čestných ľudí, ale z vonku to vyzerá tak, že nie vždy konajú v súlade s právom a spravodlivosťou. Možno sa len dohadovať, či je to zo strachu, pretože ak sa niekto ozve, môže sa dostať do nemilosti nadriadených.

Čítať ďalej: PROKURATÚRA sa rozhýbe až vtedy, keď sa na ňu vyvinie verejný a mediálny tlak.