Naším najväčším nepriateľom sme my sami - keď mlčíme.

Táto stránka bola vytvorená v záujme občanov s cieľom informovať o dianí na sídlisku a ponúknuť obyvateľom možnosť brániť svoje práva a majetok aj prostredníctvom internetu.

Aktuálne informácie