Dňa 9.3.2018 Združenie občanov ponúklo poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov možnosť verejne deklarovať svoj postoj ku kauze verejného parkoviska a parku (viď text nižšie). Poslanci takto môžu (a nemusia) na základe našej verejnej výzvy zaujať zrozumiteľný postoj a prispieť tak k snahe dotknutých obyvateľov v ich úsilí o zachovanie a sprístupnenie verejného parkoviska. Existencia dotknutého parku a parkoviska úzko súvisí s dodržiavaním zákona (bytové domy bez parkovacích miest), s hodnotou osobného majetku (cena bytov bez parkovacích miest) ako aj kvalitou životného prostredia (prehustené komunikácie, existencia a veľkosť parku).

 

Vážení poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Verejné parkovisko a park na Palkovičovej-Záhradníckej patrilo od svojho vzniku obyvateľom. Bohužiaľ, vzhľadom na podvodný predaj pozemkov a prístup zodpovedných inštitúcií vrátane Stavebného úradu zostáva asi už len súdna cesta, ktorá môže problém vlastníctva stavby – verejného parkoviska definitívne vyriešiť. Za týmto účelom vyhlásili obyvatelia zbierku na pokrytie nákladov spojených s nevyhnutnými právnymi úkonmi.

Obyvatelia Starého Ružinova Vám ponúkajú možnosť demonštratívne podporiť ich práva a spravodlivý nárok na využívanie verejného parkoviska formou príspevku na verejný účet združenia občanov.

Bez ohľadu na výšku príspevku môžete týmto spôsobom verejne deklarovať svoj postoj k danej kauze.

Ak sa rozhodnete podporiť obyvateľov v ich snahe o zachovanie a sprístupnenie verejného parkoviska a parku na Palkovičovej-Záhradníckej, svoj príspevok môžete poukázať na transparentný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571 verejne dostupný na stránke www.bojoparkovisko.sk.

Možnosti príspevku:

  1. jednorazovým darom;
  2. pravidelným príspevkom (trvalý príkaz);
  3. poukázaním 2% z daní za rok 2017.

Tlačivá sú dostupné na stránke www.bojoparkovisko.sk.

S poďakovaním

Združenie občanov - Líščie nivy, Palkovičova

Dňa 16.2.2018 neznáma osoba vložila do schránok obyvateľov na Palkovičovej a Líščích Nivách leták s požiadavkou na príspevok pre Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO). Možno bol úmysel tejto neznámej osoby dobrý, ale bez súhlasu zneužila meno ZO ako aj meno jeho predsedu p. Matúšeka (navyše s chybami). ZO sa od obsahu letáku dištancuje a žiada neznámeho autora, aby sa v budúcnosti vyhol takémuto spôsobu oslovovania verejnosti a aby vystupoval pod vlastným menom. Ak má záujem o serióznu spoluprácu, môže kedykoľvek osloviť členov ZO.

Čítať ďalej: Prehlásenie - stanovisko + zbierka

OZ Naša Pošeň

 v spolupráci s OZ Naše Ostredky, Združenie občanov Palkovičova a Líščie nivy,  aktivisti a dobrovoľníci z Prievozu, Trnávky, Štrkovca.

 

Vás pozývajú na 

Verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova, 

ktoré organizuje Mestská časť Bratislava – Ružinov.

 

kedy: 31.1.2018 (streda),

o koľkej: od 17:30 – 19:30,

kde: veľká zasadačka MÚ Ružinov,

Mierová 21, Bratislava.

Čítať ďalej: Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova

Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej patrilo od svojho vzniku obyvateľom. Bohužiaľ, vzhľadom na podvodný predaj pozemkov a prístup zodpovedných inštitúcií zostáva nám domáhať sa svojho práva už len súdnou cestou. 

Vyhlásili sme zbierku a na pokrytie nákladov s tým spojených, ale mnohí obyvatelia sídliska akoby neverili alebo nechceli (???).

Pripomíname výzvu a zároveň informujeme o možnosti podporiť snahu o záchranu parkoviska aj prostredníctvom

    a) poukázania 2% z daní za rok 2017

    b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

 

Čítať ďalej: Chcete parkovať? Podporte sami seba 2% z vašich daní.

 

Dňa 31.01.2017 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov. Jedným z bodov programu bolo schválenie uznesenia - žiadosti, aby Ing. Mgr. Dušan Pekár - starosta zabezpečil prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a parc. č. 10800/67 (PARKOVISKO) katastrálne územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve bolo úspešné. Otázne je (?!), či starosta spraví o čo ho poslanci požiadali.

Čítať ďalej: Aktuálne