Stavebný úrad - sprístupnenie informácie 20.10.2020

Ďakujeme aktívnym obyvateľom, ktorí sa dňa 5.10.2020 zúčastnili na štátnom odbornom dozore. Zástupcovia magistrátu ako aj mestskej časti konštatovali, že nakoľko sa jedná o inžiniersku stavbu, ktorá je súčasťou miestnej cestnej komunikácie, je majiteľ pozemku povinný predložiť doklad o vlastníctve inžinierskej stavby. V opačnom prípade je povinný prekážky odstrániť a sprístupniť parkovisko verejnosti. 

 

Vyzývame občanov na účasť na štátnom odbornom dozore nad pozemnými komunikáciami dňa 5.10.2020 o 13:00 na nekrytom parkovisku Palkovičova-Záhradnícka, pozemok parc. č. 10800/67 k.ú. Nivy vo veci realizácie dopraveného značenia a osadenia dopravných zariadení.

Žiadosti o priamu účasť na tomto konaní treba zasielať mailom na mailovú adresu uvedenú na stránke mestskej časti, konkrétne na Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy.

 

Dňa 23.9.2020 o 18:00 sa uskutočnila verejná výročná členská schôdza Združenia občanov Liščie Nivy, Palkovičova v priestoroch Radošinského naivného divadla. Link na priebeh tejto schôdze nájdete na tomto linku:

Výročná Členská Schôdza

 

Na tomto linku si môžete pozrieť bod 29. mestkého zastupiteľstva, ktorý sa venuje našej problematike. Daný bod začína vo videu 2. časť, v čase 3:01:15 -po kliknutí na link začnete pozerať dané video od tohto času.

Bod 29, Mestského zastupiteľstva

 

Vážení obyvatelia Ružinova, Bratislavy, Slovenska.

Problém s verejným parkoviskom na Palkovičovej-Záhradníckej stále nie je vyriešený. Združenie občanov Líščie Nivy-Palkovičova pokračuje v úsilí a jeho zachovanie. Nezávislá právna analýz dáva silnú nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Bohužiaľ, nevieme odhadnúť, kedy sa kauza skončí. Zápas o zachovanie verejného parkoviska pokračuje a náklady s tým spojené sú hradené z verejnej zbierky. Všetky pohyby na účte sú verejne dostupné na webovej adrese 

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9309000000005122741571.

Na podporu zápasu o záchranu parkoviska vyzývame obyvateľov, aby na tento súboj finančne prispeli.

Jednou z možností je poukázanie 2% z daní za rok 2019

Ak sa rozhodnete zápas o zachovanie parkoviska podporiť, na stránke https://www.bojoparkovisko.sk/media/Vyhlasenie.pdf si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.

Ďakujeme za podporu a držíme si palce.

Združenie občanov Líščie Nivy - Palkovičova

 

Úlohou prokuratúry je dohliadať na dodržiavanie zákonov v štáte. Prokuratúra na Slovensku je štát v štáte, ktorý nie je možné adekvátne kontrolovať. Určite tam pracuje veľa šikovných a čestných ľudí, ale z vonku to vyzerá tak, že nie vždy konajú v súlade s právom a spravodlivosťou. Možno sa len dohadovať, či je to zo strachu, pretože ak sa niekto ozve, môže sa dostať do nemilosti nadriadených.

Čítať ďalej: PROKURATÚRA sa rozhýbe až vtedy, keď sa na ňu vyvinie verejný a mediálny tlak.