Verejné parkovisko na Palkovičovej - ohlasy na odkaz 17. novembra 1989.

Pozitívna zmena režimu otvorila, bohužiaľ, možnosti pre podvody a okrádanie obyvateľov.

Primátor Andrej Ďurkovský a Ladislav Kozmon podpísali v r. 2006 zmluvu o predaji pozemku pod verejným parkoviskom.

Pán Kozmon, ktorý okrem iného kandidoval aj na starostu Ružinova, neuspel so stavbou polyfunkcie na mieste parkoviska (na podnet Združenia občanov Krajský súd zrušil územné aj stavebné povolenie) a tak predal pozemok ďalšiemu podnikateľovi. Zrejme ho zabudol informovať o tom, že sa nejedná o stavebný pozemok, a tak je celkom pochopiteľné, že nový majiteľ (f. Zelenka) sa cíti oklamaný. Problém je v tom, že svoj hnev obracia nesprávnym smerom proti obyvateľom, ktorí si chránia svoje zákonné práva.

 

 

Stavebný úrad - sprístupnenie informácie 20.10.2020

Ďakujeme aktívnym obyvateľom, ktorí sa dňa 5.10.2020 zúčastnili na štátnom odbornom dozore. Zástupcovia magistrátu ako aj mestskej časti konštatovali, že nakoľko sa jedná o inžiniersku stavbu, ktorá je súčasťou miestnej cestnej komunikácie, je majiteľ pozemku povinný predložiť doklad o vlastníctve inžinierskej stavby. V opačnom prípade je povinný prekážky odstrániť a sprístupniť parkovisko verejnosti. 

 

Vyzývame občanov na účasť na štátnom odbornom dozore nad pozemnými komunikáciami dňa 5.10.2020 o 13:00 na nekrytom parkovisku Palkovičova-Záhradnícka, pozemok parc. č. 10800/67 k.ú. Nivy vo veci realizácie dopraveného značenia a osadenia dopravných zariadení.

Žiadosti o priamu účasť na tomto konaní treba zasielať mailom na mailovú adresu uvedenú na stránke mestskej časti, konkrétne na Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy.

 

Dňa 23.9.2020 o 18:00 sa uskutočnila verejná výročná členská schôdza Združenia občanov Liščie Nivy, Palkovičova v priestoroch Radošinského naivného divadla. Link na priebeh tejto schôdze nájdete na tomto linku:

Výročná Členská Schôdza

 

Na tomto linku si môžete pozrieť bod 29. mestkého zastupiteľstva, ktorý sa venuje našej problematike. Daný bod začína vo videu 2. časť, v čase 3:01:15 -po kliknutí na link začnete pozerať dané video od tohto času.

Bod 29, Mestského zastupiteľstva

 

Vážení obyvatelia Ružinova, Bratislavy, Slovenska.

Problém s verejným parkoviskom na Palkovičovej-Záhradníckej stále nie je vyriešený. Združenie občanov Líščie Nivy-Palkovičova pokračuje v úsilí a jeho zachovanie. Nezávislá právna analýz dáva silnú nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Bohužiaľ, nevieme odhadnúť, kedy sa kauza skončí. Zápas o zachovanie verejného parkoviska pokračuje a náklady s tým spojené sú hradené z verejnej zbierky. Všetky pohyby na účte sú verejne dostupné na webovej adrese 

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9309000000005122741571.

Na podporu zápasu o záchranu parkoviska vyzývame obyvateľov, aby na tento súboj finančne prispeli.

Jednou z možností je poukázanie 2% z daní za rok 2019

Ak sa rozhodnete zápas o zachovanie parkoviska podporiť, na stránke https://www.bojoparkovisko.sk/media/Vyhlasenie.pdf si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.

Ďakujeme za podporu a držíme si palce.

Združenie občanov Líščie Nivy - Palkovičova