Keďže príslušné orgány sú vo veci nečinné, traja vlastníci bytov na Palkovičovej ulici podali v januári 2021 prostredníctvom advokátskej kancelárie  žalobu na súd, ktorou sa domáhajú, aby sa vlastník pozemkov zdržal neoprávnených zásahov do práv užívateľov verejného parkoviska a uviedol parkovisko do pôvodného stavu.
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci.
Ako občianske združenie sme sa rozhodli, že vec parkoviska berieme do vlastných rúk. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o riešenie situácie cez zastupiteľstvo sme podali žalobu ako občania Ružinova. Uvedomujeme si, že do tohto sporu si netrúfne ísť hocikto, no my do toho ideme. Pre Ružinovčanov a obyvateľov z okolia parkoviska a parku na Palkovičovej. Ako verejných činiteľov Vás však PROSÍME o pomoc. Táto súdna cesta nás bude stáť peniaze a vzhľadom na rok postihnutý koronavírusom sa nám cez zbierky nepodarilo vyzbierať dostatok peňazí. Akákoľvek pomoc nám naozaj pomôže.
Ďakujeme.
ZO Líščie Nivy, Palkovičova
 
Poslanci MČ Ružinov:
Michaela Biharyova
Martin Ferak
Michal Gasaj
Nikolaj Gecevsky
Ivan Kraszko
Petra Kurhajcova
Marek Machata
Vlado Sirotka
Lucia Štasselová
Michal Vicáň
 
Komentár poslanca Borisa Čechvalu:
Áno. Podali sme žalobu. Je viac ako isté, že magistrát obyvateľom nepomôže. A je úplne jedno, či nechce, nemôže alebo nevie. Skrátka, ja tomu už neverím. Rovnako nepomôže ani mestská časť Ružinov aj napriek tomu, že starosta sa opakovane verejne vyjadril, že chce osloviť našu advokátsku kanceláriu, aby v tejto kauze zastupovala mestskú časť poverenú magistrátom... ani si to presne nepamätám, čo vlastne chcel (dá sa to dohľadať na oficiálnych záznamoch) a tiež je to úplne jedno, lebo doteraz zo strany starostu žiadna ponuka neprišla a neverím, že niekedy príde.
Štátny odborný dozor 5.10.2020 konštatoval (podpísaní zamestnanci MÚ, SÚ, Magistrátu) neoprávnené uzatvorenie parkoviska a vyzval na odstránenie prekážok. Odpoveď developera? Trhnite si nohou! ŠOD je nezákonný a Vašu žiadosť považujeme za ZMÄTOČNÚ!!!
Táto odpoveď developera adresovaná starostovi Ružinova je z 28.10.2020. A odvtedy MČ a Magistrát čo? NIČ. Developer naďalej parkovisko blokuje, dokonca propaguje na internete možnú výstavbu na tomto mieste.
Túto výzvu (prosbu, žiadosť, apel,...) o finančnú rozširujem aj na magistrátnych poslancov (pp. Jana Poláčiková, Jakub Vallo, Ján Buocik, Michal Brat, Martin Chren). Všetci sme obyvatelia Ružinova. Nikto okrem nás samotných nám nepomôže. My poslanci môžeme ísť príkladom ostatným obyvateľom.

Nevzdávame sa. Vieme, že prezident má iné povinnosti a tomu primerané aj kompetencie, ale v krajine, kde sa vás nezastane ten, kto nás to kompetencie má, hľadáte steblo, ktorého by ste sa mohli chytiť. Dovolili sme si vyzvať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú na verejnú reakciu. Vždy sa dá niečo urobiť. Nech podporí občanov aspoň morálne. Zatiaľ to stále končí na neosobnej formálnej odpovedi.

list prezidentovi 10.10.2016 a

list prezidentovi 10.10.2016 b

prezident odpoveď 30.10.2016

list prezidentke 18.3.2021 a

list prezidentke 18.3.2021 b

kancelária prezidentky - odpoveď 24.3.2021

list prezidentke 7.4.2021

Stanovisko kancelárie prezidentky 24.4.2021

odpoveď str.1, odpoveď str.2

Máme na celú vec aj spôsob vybavovania iný názor:

list prezidentke 14.6.2021

kancelária prezidentky - odpoveď 17.6.2021 (jemná zmena rétoriky?)

 

Môže sa zdať, že to s "naším" parkoviskom nesúvisí, ale áno, je to príbuzný problém a úzko súvisí, pretože sa nachádza bližšie, ako si uvedomujeme. Majitelia áut chcú parkovať čo najbližšie k svojej "obývačke". A keď máme zatvorené (ukradnuté) verejné parkovisko, tak parkujeme na najbližšom možnom mieste. Ľudia sú už takí. Hlavne na Slovensku. Pokiaľ nie sú sankcie, robíme si každý, čo sa nám zachce. A máme dôvodné argumenty: "Veď ani vládni predstavitelia nerešpektujú zákony, tak prečo by sme mali my!" Bohužiaľ, je to zrkadlo doby a cesta do pekla.

Nezákonne zablokované verejné parkovisko na Palkovičovej úzko súvisí s parkovaním vo vnútroblokoch. Vnútroblok Palkovičova-Stodolova-Trnavská-Jégého je ukážkovo zdevastovaný. Súrne potrebuje revitalizáciu a pravidlá. Podľa súčasného starostu existuje na miestnom úrade projekt od r. 2013!!! V tomto volebnom období (od novembra 2018) sa začali dvaja poslanci za Starý Ružinov o projekt zaujímať. Žiadali zvolať verejné zhromaždenie dotknutých obyvateľov (september 2019), kde by sa zámer prezentoval. V tom čase obdržal MÚ Ružinov nesúhlasné stanovisko magistrátu (nesúhlas s navýšením pôvodných 13 parkovacích miest na 41), takže všetko zastalo. Koncom roka roka 2019 prešli pozemky do správy MČ, ale projekt opäť zastal koncom roka 2020, tento raz kvôli chýbajúcemu vyjadreniu Okresného úradu k dokumentácii stavby. V súčasnosti (marec 2021) sa na aktuálnu tému rozbehla na FB diskusia a je zjavné, že obyvateľom chýba informovanosť. Tak sa pokúšame cez túto stránku niektoré veci objasniť. 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov dňa 15.12.2020

Boris Čechvala, poslanec za Starý Ružinov - INTERPELÁCIA starostu

ZÁZNAM z rokovania - 2.časť, čas 1:35:45 - 1:42:30

INTERPELÁCIA - odpoveď

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - 26.11.2020

- nie veľmi vydarené vyjadrenie primátora týkajúce sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici 

ZÁZNAM z rokovania - čas 6:55:55

Informačné materiály, bod d. - Informácia o plnení časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016 zo dňa 07.-08.12.2016 týkajúceho sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave.

 

Je to ako boj s veternými mlynmi. V roku 2016 odovzdalo Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) primátorovi Nesrovnalovi petíciu (2000 podpisov) za zachovanie parkoviska. Na základe tejto petície schválilo v decembri Mestské zastupiteľstvo uznesenie č. 692/2016

ZO si vďaka verejnej zbierke mohlo objednať profesionálne právne služby Advokátskej kancelárie Vicová & Šumichrast (AK V&Š), ktorá 1.2.2019 doručila v mene ZO oficiálnu žiadosť o neodkladné riešenie veci...(viď pdf č. 1). Žiadosť aj s množstvom priložených kópií dokumentov obsahuje podrobnú analýzu právneho stavu s odkazmi na konkrétne ustanovenia zákonov SR. 

V júli 2019 na spoločnom rokovaní odovzdal konečne Magistrát zástupcom ZO svoju právnu analýzu (uznesenie z decembra 2016!). AK V&Š zaslala k analýze Magistrátu stanovisko 28.8.2019 (príloha 2).

Dňa 26.11.2020 bol na Mestskom zastupiteľstve predložený informačný (!) materiál, ktorého súčasťou bola aj analýza zmluvnej AK LEGATE (príloha 3). Stanovisko k tejto analýze predložila AK V&Š 08.01.2021 (príloha 5).

Čo bude nasledovať?

 

1 Žiadost AK V&Š o neodkladné riešenie veci 1.2.2019 PDF 

2 Analýza Magistrát - júl 2019 PDF 

3 Vyjadrenie AK V&Š k analýze Magistrátu 28.8.2019 PDF 

4 (AK LEGATE) Analýza možnosti preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska... zo dňa 07.09.2020 PDF strana 10-18

5 Stanovisko AK V&Š k analýze AK LEGATE 08.01.2021 PDF