Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Bohužiaľ, kvôli podvodnému predaju pozemkov sa musíme domáhať svojho práva súdnou cestou.

Vyhlásili sme zbierku a na pokrytie nákladov a vyzývame obyvateľov Starého Ružinova, aby (aspoň tí, ktorých sa to bezprostredne týka) prispeli na náklady spojené s právnym zastupovaním.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné aj prostredníctvom

    a) poukázania 2% z daní za rok 2019

    b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

 

Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Tu je zopár najdôležitejších bodov.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 

 

Podporiť združenie môžete aj návrhmi a pripomienkami a hlavne osobnou účasťou na akciách, kde je účasť občanov potrebná ako demonštrácia skutočnej vôle obyvateľov.

Podporou združenia podporujete sami seba ako aj nás, ďalších obyvateľov sídliska, za čo Vám vopred ďakujeme.