VEREJNÁ ZBIERKA obyvateľov na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

S ľútosťou konštatujeme, že kvôli administratívnej chybe z našej strany nie je ZO pre rok 2024 oprávneným prijímateľom 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej/právnickej osoby.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné:

a) poukázaním 2% z daní (VYHLÁSENIE PDF)

b) darom na verejne dostupný transparentný účet

SK93 0900 0000 0051 2274 1571

Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Pozemky pod parkoviskom boli v r. 2006 predané (predávajúci: Andrej Ďurkovský, primátor BA - kupujúci: Ladislav Kozmon, BK Consulting) 

Musíme sa domáhať svojho práva súdnou cestou, nevyhnutne potrebujeme (aj finančnú) pomoc obyvateľov. 

Ako poukázať 2 % z daní?

 

Podporiť združenie môžete aj návrhmi a pripomienkami a hlavne osobnou účasťou na akciách, kde je účasť občanov potrebná ako demonštrácia skutočnej vôle obyvateľov.

Podporou združenia podporujete sami seba ako aj ďalších obyvateľov sídliska v Starom Ružinove

Ďakujeme za každý príspevok.