Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Pozemky pod parkoviskom boli v r. 2006 predané (Ďurkovský - Kozmon) 

Musíme sa domáhať svojho práva súdnou cestou, ale súrne potrebujeme pomoc všetkých obyvateľov. 

Vyhlásili sme verejnú zbierku na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné:

a) poukázaním 2% z daní za rok 2020 (VYHLÁSENIE PDF)

b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

 

Všetky informácie potrebné pre poukázanie 2% nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Tu je zopár najdôležitejších bodov.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 

Podporiť združenie môžete aj návrhmi a pripomienkami a hlavne osobnou účasťou na akciách, kde je účasť občanov potrebná ako ukážka skutočnej vôle obyvateľov.

Podporou združenia podporujete sami seba ako aj ďalších obyvateľov sídliska.

Ďakujeme za každý príspevok.