OSPRAVEDLNENIE

Na stránke sme mali zverejnené tlačivo (V2Pv17_1.pdf), ktoré už nie je platné. Daňový úrad napreduje míľovými krokmi a vypracoval nové tlačivo (V2Pv18_1.pdf). Dozvedeli sme sa o tom na základe výzvy z DÚ doručenej konkrétnemu darcovi, aby do 15 dní odstránil nedostatky podania.

Tlačivo na našej stránke sme aktualizovali a ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, ktoré sme spôsobili svojou nepozornosťou. Veríme, že napriek tomu nestratíme Vašu podporu. 

Verejná zbierka na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné:

a) poukázaním 2% z daní za rok 2020 (VYHLÁSENIE PDF)

b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Pozemky pod parkoviskom boli v r. 2006 predané (Ďurkovský - Kozmon) 

Musíme sa domáhať svojho práva súdnou cestou, ale súrne potrebujeme pomoc všetkých obyvateľov. 


Informácie potrebné pre poukázanie 2% nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Tu je zopár najdôležitejších bodov.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 

Podporiť združenie môžete aj návrhmi a pripomienkami a hlavne osobnou účasťou na akciách, kde je účasť občanov potrebná ako ukážka skutočnej vôle obyvateľov.

Podporou združenia podporujete sami seba ako aj ďalších obyvateľov sídliska.

Ďakujeme za každý príspevok.