Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej patrilo od svojho vzniku obyvateľom. Bohužiaľ, vzhľadom na podvodný predaj pozemkov a prístup zodpovedných inštitúcií zostáva nám domáhať sa svojho práva už len súdnou cestou

Vyhlásili sme zbierku a na pokrytie nákladov s tým spojených, ale mnohí obyvatelia sídliska akoby neverili alebo nechceli (???).

Pripomíname výzvu a zároveň informujeme o možnosti podporiť snahu o záchranu parkoviska aj prostredníctvom

    a) poukázania 2% z daní za rok 2019

    b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

 

Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Tu je zopár najdôležitejších bodov.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 

 

Podporiť združenie môžete aj návrhmi a pripomienkami a hlavne osobnou účasťou na akciách, kde je účasť občanov potrebná ako demonštrácia skutočnej vôle obyvateľov.

Podporou združenia podporujete sami seba ako aj nás, ďalších obyvateľov sídliska, za čo Vám vopred ďakujeme.