Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Pozemky pod parkoviskom boli v r. 2006 predané (Ďurkovský - Kozmon) 

Musíme sa domáhať svojho práva súdnou cestou, ale súrne potrebujeme pomoc všetkých obyvateľov. 

Vyhlásili sme verejnú zbierku na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné:

a) poukázaním 2% z daní za rok 2020 (VYHLÁSENIE PDF)

b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

 

Čítať ďalej: Chcete parkovať? Podporte sami seba.

 

Dňa 31.01.2017 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov. Jedným z bodov programu bolo schválenie uznesenia - žiadosti, aby Ing. Mgr. Dušan Pekár - starosta zabezpečil prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a parc. č. 10800/67 (PARKOVISKO) katastrálne územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve bolo úspešné. Otázne je (?!), či starosta spraví o čo ho poslanci požiadali.

Čítať ďalej: Sprístupnenie parkoviska