Na parkovisku sme zaznamenali nové aktivity.

Výsledok - ďalší nezákonný pokus o prevádzkovania plateného parkoviska - obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 7.

V duchu zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme sa spýtali na Magistráte aj na Miestnom úrade

a čakáme na odpoveď.