Keďže príslušné orgány sú vo veci nečinné, traja vlastníci bytov na Palkovičovej ulici podali v januári 2021 prostredníctvom advokátskej kancelárie  žalobu na súd, ktorou sa domáhajú, aby sa vlastník pozemkov zdržal neoprávnených zásahov do práv užívateľov verejného parkoviska a uviedol parkovisko do pôvodného stavu.
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci.
Ako občianske združenie sme sa rozhodli, že vec parkoviska berieme do vlastných rúk. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o riešenie situácie cez zastupiteľstvo sme podali žalobu ako občania Ružinova. Uvedomujeme si, že do tohto sporu si netrúfne ísť hocikto, no my do toho ideme. Pre Ružinovčanov a obyvateľov z okolia parkoviska a parku na Palkovičovej. Ako verejných činiteľov Vás však PROSÍME o pomoc. Táto súdna cesta nás bude stáť peniaze a vzhľadom na rok postihnutý koronavírusom sa nám cez zbierky nepodarilo vyzbierať dostatok peňazí. Akákoľvek pomoc nám naozaj pomôže.
Ďakujeme.
ZO Líščie Nivy, Palkovičova
 
Poslanci MČ Ružinov:
Michaela Biharyova
Martin Ferak
Michal Gasaj
Nikolaj Gecevsky
Ivan Kraszko
Petra Kurhajcova
Marek Machata
Vlado Sirotka
Lucia Štasselová
Michal Vicáň
 
Komentár poslanca Borisa Čechvalu:
Áno. Podali sme žalobu. Je viac ako isté, že magistrát obyvateľom nepomôže. A je úplne jedno, či nechce, nemôže alebo nevie. Skrátka, ja tomu už neverím. Rovnako nepomôže ani mestská časť Ružinov aj napriek tomu, že starosta sa opakovane verejne vyjadril, že chce osloviť našu advokátsku kanceláriu, aby v tejto kauze zastupovala mestskú časť poverenú magistrátom... ani si to presne nepamätám, čo vlastne chcel (dá sa to dohľadať na oficiálnych záznamoch) a tiež je to úplne jedno, lebo doteraz zo strany starostu žiadna ponuka neprišla a neverím, že niekedy príde.
Štátny odborný dozor 5.10.2020 konštatoval (podpísaní zamestnanci MÚ, SÚ, Magistrátu) neoprávnené uzatvorenie parkoviska a vyzval na odstránenie prekážok. Odpoveď developera? Trhnite si nohou! ŠOD je nezákonný a Vašu žiadosť považujeme za ZMÄTOČNÚ!!!
Táto odpoveď developera adresovaná starostovi Ružinova je z 28.10.2020. A odvtedy MČ a Magistrát čo? NIČ. Developer naďalej parkovisko blokuje, dokonca propaguje na internete možnú výstavbu na tomto mieste.
Túto výzvu (prosbu, žiadosť, apel,...) o finančnú rozširujem aj na magistrátnych poslancov (pp. Jana Poláčiková, Jakub Vallo, Ján Buocik, Michal Brat, Martin Chren). Všetci sme obyvatelia Ružinova. Nikto okrem nás samotných nám nepomôže. My poslanci môžeme ísť príkladom ostatným obyvateľom.