Nevzdávame sa. Vieme, že prezident má iné povinnosti a tomu primerané aj kompetencie, ale v krajine, kde sa vás nezastane ten, kto nás to kompetencie má, hľadáte steblo, ktorého by ste sa mohli chytiť. Dovolili sme si vyzvať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú na verejnú reakciu. Vždy sa dá niečo urobiť. Nech podporí občanov aspoň morálne. Zatiaľ to stále končí na neosobnej formálnej odpovedi.

prezident list 10.10.2016 a

prezident list 10.10.2016 b

prezident odpoveď 30.10.2016

prezidentka list 18.3.2021 a

prezidentka list 18.3.2021 b

prezidentka odpoveď 24.3.2021

prezidentka list 7.4.2021