Nevzdávame sa. Vieme, že prezident má iné povinnosti a tomu primerané aj kompetencie, ale v krajine, kde sa vás nezastane ten, kto nás to kompetencie má, hľadáte steblo, ktorého by ste sa mohli chytiť. Dovolili sme si vyzvať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú na verejnú reakciu. Vždy sa dá niečo urobiť. Nech podporí občanov aspoň morálne. Zatiaľ to stále končí na neosobnej formálnej odpovedi.

list prezidentovi 10.10.2016 a

list prezidentovi 10.10.2016 b

prezident odpoveď 30.10.2016

list prezidentke 18.3.2021 a

list prezidentke 18.3.2021 b

kancelária prezidentky - odpoveď 24.3.2021

list prezidentke 7.4.2021

Stanovisko kancelárie prezidentky 24.4.2021

odpoveď str.1, odpoveď str.2

Máme na celú vec aj spôsob vybavovania iný názor:

list prezidentke 14.6.2021

kancelária prezidentky - odpoveď 17.6.2021 (jemná zmena rétoriky?)