Dňa 31.01.2017 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov. Jedným z bodov programu bolo schválenie uznesenia - žiadosti, aby Ing. Mgr. Dušan Pekár - starosta zabezpečil prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a parc. č. 10800/67 (PARKOVISKO) katastrálne územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve bolo úspešné. Otázne je (?!), či starosta spraví o čo ho poslanci požiadali.

Dňa 8.12.2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo mesta Bratislavy. Jedným bodom bolo aj prerokovanie petície za záchranu verejného parkoviska.

V rámci vystúpenia občanov o 16:00 prezentovali požiadavky obyvateľov aj dvaja členovia OZ. O 16:30 bol prerokovaný materiál Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej v Starom Ružinove - viď

Uznesenie 692/2016.

 

Všetko pre občanov!!!

pekar  Nesrovnal

V rámci procesu schvaľovania parkovacej politiky má magistrát vynikajúcu príležitosť na ukážkové vyriešenie parkovacieho problému v tejto lokalite.

Mestská časť má k dispozícii jednoduchý a nízkonákladový projekt na vybudovanie konštrukcie poschodového parkoviska s kapacitou 400 parkovacích miest. To je presne taký objem, aký požadujú aj normy a legislatíva (Cestný zákon).