List f. DELTA 2000, spol. s r.o. zastupujúcej f. Zelenka zverejnený na Informačnom portáli rezortu MŽP SR dňa 20.7.2022 (Dokumenty: Doplňujúce informácie.pdf)

a stanovisko ZO: List na Okresný úrad