Vo februári sme informovali https://www.bojoparkovisko.sk/21-prehlasenie-stanovisko-zbi…, že neznáma osoba roznášala po sídlisku výzvy a neskôr šeky s odporúčaním, aby obyvatelia prispeli na verejnú zbierku určenú na krytie nákladov spojených s právnou ochranou pri riešení podvodného predaja pozemkov a protiprávneho uzavretia parkoviska na Palkovičovej. Neznáma osoba síce propagovala dobrú vec, ale zneužila pri tom neoprávnene meno Združenia občanov Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) ako aj jeho predsedu p. Matúšeka. V článku sme upozornili aj na to, že do budúcnosti treba byť pripravený na vážnejšie útoky a snahu diskreditovať ľudí, ktorí v záujme obyvateľov a verejnosti komplikujú zámery developerov a ich prisluhovačov.

Zdá sa, že takéto útoky sa stali realitou a po sídlisku opäť niekto rozniesol letáky, ktoré tento raz očierňujú osobu p. Matúšeka. Je celkom možné, že sa jedná o toho istého autora, ktorý roznášal letáky vo februári. Nezmyselne pri tom útočí na vlastníkov áut s mimo bratislavskými značkami, čo nemá nič spoločného so snahami ZO o sprístupnenie verejného parkoviska pre kohokoľvek.

Či už sa jedná o platené služby zo strany podnikateľov alebo o individuálnu iniciatívu miestneho chorého radikála, každý súdny obyvateľ si zrejme vytvorí vlastný názor na autora a hodnovernosť anonymného pamfletu, ale sú to veci zákerné, citlivé a nepríjemné.

Opäť môžeme len zdôrazniť, že aj na úrovni miestnej politiky musíme byť pripravení na špinavú hru. V každom prípade úsilie ZO pokračuje a na tejto stránke budeme informovať o ďalších krokoch spojených so snahou o zachovanie verejného parku a verejného parkoviska.