Súd: Okresný súd Bratislava III

Sudca: JUDr. Daniela Linetová

Pre pripomenutie, žalobu podali 3 obyvatelia, členovia výboru ZO. Podstatou žaloby je obmedzenie práv občanov užívať verejné parkovisko na Palkovičovej majiteľom pozemku.

Prekvapenie č. 1: Nakoľko sa jednalo o verejné pojednávanie, ZO vyzvalo obyvateľov, aby sa ho zúčastnili a tak demonštrovali svoj záujem a podporu žalobcov. Prišlo 10 osôb, o.i. vedúca právneho odboru MČ Ružinov, miestny poslanec za Starý Ružinov (ďakujeme za záujem), dotknutý obyvateľ JUDr. Harabin, obyvatelia z Hraničnej, ktorí súbežne riešia veľmi podobnú kauzu neoprávneného predaja pozemku pod verejným parkoviskom, resp. zamedzenie príjazdu k nehnuteľnostiam, a zástupca médií. Pojednávanie sa konalo v menšej miestnosti s kapacitou cca 6 osôb (z toho 3 žalobcovia). Pani sudkyňa sa ohradila, že nepočítala s takou účasťou verejnosti. Vraj sme to mali vopred nahlásiť, vybrali by väčšiu miestnosť. Tých, ktorí si nemali kam sadnúť, vyzvala, aby opustili miestnosť. PROSÍM??? Kto mal nahlásiť koho? Žalobcovia? Na základe čoho? Kto môže dopredu vedieť, koľko ľudí príde na VEREJNÉ pojednávanie? Je toto bežná súdna prax???

Prekvapenie č. 2: Priebeh pojednávania spočíval na 90% v tom, že sudkyňa sa pýtala právnej zástupkyne žalobcov na veci, ktoré sa v prevažnej väčšine nachádzajú v súdnom spise (čítala ho vôbec?), a následne ich diktovala do zápisu. Právnemu zástupcovi žalovaného (f. Zelenka) nepoložila za celý čas jedinú otázku. Po cca 2 hodinách vyhlásila, že ju čaká ďalšie pojednávanie, a toto ukončila s tým, že ho odročila na 25.4.2023 o 10:00.

PS

Mail od odmietnutého občana:

Dobrý deň pán Matúšek,

chcem Vás informovať, že som sa dostavil na spomínané súdne pojednávanie, aby som Vás aspoň takýmto spôsobom v danej veci podporil. Pričom som musel tomu prispôsobiť svoj pracovný a súkromný život, čo nebolo jednoduché. Avšak, ako viete, na základe rozhodnutia pani sudkyne sme ako verejnosť z dôvodu nedostatku miesta v pojednávacej miestnosti museli daný priestor opustiť ešte pred začiatkom samotného pojednávania. Takže to bol pre mňa v podstate stratený čas.

Prajem príjemný zvyšok dňa.
S pozdravom ...