Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

Bod 14.
Investorský zámer – polyfunkčný bytový dom Zelenka - Poslanecký návrh Mgr. Jozef Matúšek

Schválené uznesenie:

PozmenovaciNavrh_PHerceg_ParkoviskoPalkovicova.pdf