Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov dňa 15.12.2020

Boris Čechvala, poslanec za Starý Ružinov - INTERPELÁCIA starostu

ZÁZNAM z rokovania - 2.časť, čas 1:35:45 - 1:42:30

INTERPELÁCIA - odpoveď

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - 26.11.2020

- nie veľmi vydarené vyjadrenie primátora týkajúce sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici 

ZÁZNAM z rokovania - čas 6:55:55

Informačné materiály, bod d. - Informácia o plnení časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016 zo dňa 07.-08.12.2016 týkajúceho sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave.