Je to ako boj s veternými mlynmi. V roku 2016 odovzdalo Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) primátorovi Nesrovnalovi petíciu (2000 podpisov) za zachovanie parkoviska. Na základe tejto petície schválilo v decembri Mestské zastupiteľstvo uznesenie č. 692/2016

ZO si vďaka verejnej zbierke mohlo objednať profesionálne právne služby Advokátskej kancelárie Vicová & Šumichrast (AK V&Š), ktorá 1.2.2019 doručila v mene ZO oficiálnu žiadosť o neodkladné riešenie veci...(viď pdf č. 1). Žiadosť aj s množstvom priložených kópií dokumentov obsahuje podrobnú analýzu právneho stavu s odkazmi na konkrétne ustanovenia zákonov SR. 

V júli 2019 na spoločnom rokovaní odovzdal konečne Magistrát zástupcom ZO svoju právnu analýzu (uznesenie z decembra 2016!). AK V&Š zaslala k analýze Magistrátu stanovisko 28.8.2019 (príloha 2).

Dňa 26.11.2020 bol na Mestskom zastupiteľstve predložený informačný (!) materiál, ktorého súčasťou bola aj analýza zmluvnej AK LEGATE (príloha 3). Stanovisko k tejto analýze predložila AK V&Š 08.01.2021 (príloha 5).

Čo bude nasledovať?

 

1 Žiadost AK V&Š o neodkladné riešenie veci 1.2.2019 PDF 

2 Analýza Magistrát - júl 2019 PDF 

3 Vyjadrenie AK V&Š k analýze Magistrátu 28.8.2019 PDF 

4 (AK LEGATE) Analýza možnosti preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska... zo dňa 07.09.2020 PDF strana 10-18

5 Stanovisko AK V&Š k analýze AK LEGATE 08.01.2021 PDF