Ekonomika SR podľa mediálnych správ rastie a mala by expandovať aj v mestskej časti Ružinov. Prognóza navrhovaná na papieroch však nemusí zodpovedať skutočnosti. Návrh rozpočtu v Ružinove nepôsobí celkom transparentne a ťažko v ňom nájsť zrozumiteľné zameranie na priority územia, ktoré vychádzajú z požiadaviek a potrieb občanov žijúcich v jeho jednotlivých častiach.

Čítať ďalej: Ako budú hlasovať a tým rozhodovať Ružinovskí poslanci o verejných prostriedkoch na roky 2018 - 2020

Starosta Ružinova Dušan Pekár a spracovateľ ÚPN-Z v okolí Štrkoveckého jazera Branislav Kaliský pozvali obyvateľov dňa 26.10.2017 do Hotela Junior (Drieňová 14) na interaktívny workshop k trom Územným plánom zón v okolí Štrkoveckého jazera

http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/interaktivny-workshop-k-trom-uzemnym-planom-zon-v-okoli-strkoveckeho-jazera.

Čítať ďalej: ZÁSTAVBA V RUŽINOVE – LOKALITA ŠTRKOVECKÉ JAZERO

Otázka znie, prečo nechcú poslanci schváliť odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou A1ReSpect (Ing. arch. BK), ktorá vyše roka neplní svoje zmluvné záväzky voči MČ BA-Ružinov pri riešení ÚPN-Z Miletička-Trhovisko a Líščie Nivy-Palkovičova.

Pokiaľ viem, škrípe to aj inde, ale to teraz nie je dôležité. Ja som navrhoval odstúpenie v týchto dvoch prípadoch, ktoré sú tak viditeľné, že sa nedajú ďalej skrývať. Podotýkam, že návrh na odstúpenie odborná komisia ÚPŽPaD (Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy MZ MČ BA-Ružinov – Zápisnica č. 9/2017 zo zasadnutia Komisie dňa 18.09.2017

Čítať ďalej: PODVOD

Súčasné voľby do VÚC 2017 sú zaujímavé aj mimoriadne veľkým počtom kandidátov na župana a poslancov. Vo volebnom obvode Ružinov máme na pozíciu župana 17 kandidátov a na poslanca až 50 kandidátov. Všetci kandidáti (vrátane mňa) sa snažia presvedčiť voličov, že on je ten najvhodnejším kandidátom. Čo mne dlhodobo chýba, je dostatok potrebných informácií o jednotlivých kandidátoch. Bez nich je výber toho „správneho“ zložitý a asi aj preto mnohí obyvatelia nevolia. Samozrejme, pred voľbami sa objavia bilbordy, letáky, televízne diskusie, ale podľa môjho názoru to nie je dostačujúce. Aspoň ja z môjho pohľadu vnímam svoj mandát komunálneho poslanca ako záväzok pre každodennú komunikáciu s obyvateľmi, ktorí bývajú tam kde ja, a spoločne sa rozprávame o veciach, čo nás trápia a chceli by sme ich zlepšiť. Nepoznajú ma z bilbordov a ani si nie som istý, či by som na bilborde chcel byť. Okrem iného musí existovať návratnosť financií, ktoré kandidáti (alebo niekto iný) vrážajú do svojej reklamy, a to je pre mňa cudzia oblasť a nechcem byť jej súčasťou.

Čítať ďalej: Verejný prísľub kandidáta

REGULÁCIA ÚZEMIA

Regulácia katastrálneho územia prebieha formou územného plánu hl. mesta SR Bratislavy platného od septembra 2007. Všetkých 17 mestských častí môže svojimi žiadosťami formou zmien a doplnkov riešiť svoje špecifické požiadavky. Podrobnejšiu reguláciu územia si každá mestská časť rieši aj územným plánom zón (ÚPN-Z). V mestskej časti Bratislava-Ružinov boli v období roku 2010 schválené viaceré územné plány zón. Zmluvu o dielo na spracovanie viacerých ÚPN-Z získala spoločnosť A1ReSpect, ktorú reprezentuje konateľ Ing. arch. Branislav Kaliský, v súčasnosti aj poslanec mestského zastupiteľstva Bratislavy. Podľa zmluvy mal spracovateľ odovzdať prieskumy a rozbory pre ÚPN-Z Miletička-trhovisko a Líščie Nivy-Palkovičova do mája, resp. júna 2016.

Čítať ďalej: Regulácia územia zonalnými plánmi Líščie Nivy - Palkovičova, Miletička - Trhovisko