https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-zahradnicka-ul-bratislava-ruzinov

Prvotný podvod (predaj pozemkov pod verejným parkoviskom) nebol potrestaný a tak naďalej prekvitá.

Okrem toho sme našli na webe: 

https://www.yimba.sk/zelenka/bytovy-dom-zelenka-ide-do-povolovania-vasne-vyvolava-aj-nadalej

Editor stránky toto prekvitanie svojsky a obdivuhodne pomenoval: „V snahe o upokojenie situácie (!!!) tak investor navrhol vznik dvojice bodových objektov s 12 a 8 nadzemnými podlažiami, ktoré by boli prepojené dvojpodlažnou horizontálnou podnožou.“ 

Snaha developera priniesla ďalší pokus o zástavbu. A to aj napriek tomu, že už niekoľko mesiacov prebiehajú vážne rokovania za účasti primátora, starostu, f. Zelenka a ZO o možnej zámene pozemkov (vedľa trhoviska Miletičova).

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova zastupujúce občanov sídliska naďalej vyvíja úsilie s cieľom dosiahnuť spravodlivosť - viď PODNET na Ministerstvo ŽP a LIST na Okresný úrad, na vedomie Magistrát.

Ako obyvatelia máte nárok vyjadriť svoje požiadavky formou zaslania stanoviska.

Ak nie ste dostatočne zdatní v danej problematike, tak do stanoviska môžete napísať, napr. že predložený zámer je pre vás na posúdenie navrhovanej činnosti (výstavby bytového domu) nedostatočný. V  texte sa píše, že sa zhoršia posudzované limity, a neviete z neho jednoznačne určiť, ako sa vás stavba dotkne.

Môžete žiadať o vypracovanie posúdenia navrhovanej činnosti na vplyv na ŽP.