Dňa 9.3.2018 Združenie občanov ponúklo poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov možnosť verejne deklarovať svoj postoj ku kauze verejného parkoviska a parku (viď text nižšie). Poslanci takto môžu (a nemusia) na základe našej verejnej výzvy zaujať zrozumiteľný postoj a prispieť tak k snahe dotknutých obyvateľov v ich úsilí o zachovanie a sprístupnenie verejného parkoviska. Existencia dotknutého parku a parkoviska úzko súvisí s dodržiavaním zákona (bytové domy bez parkovacích miest), s hodnotou osobného majetku (cena bytov bez parkovacích miest) ako aj kvalitou životného prostredia (prehustené komunikácie, existencia a veľkosť parku).

Vážení poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Verejné parkovisko a park na Palkovičovej-Záhradníckej patrilo od svojho vzniku obyvateľom. Bohužiaľ, vzhľadom na podvodný predaj pozemkov a prístup zodpovedných inštitúcií vrátane Stavebného úradu zostáva asi už len súdna cesta, ktorá môže problém vlastníctva stavby – verejného parkoviska definitívne vyriešiť. Za týmto účelom vyhlásili obyvatelia zbierku na pokrytie nákladov spojených s nevyhnutnými právnymi úkonmi.

Obyvatelia Starého Ružinova Vám ponúkajú možnosť demonštratívne podporiť ich práva a spravodlivý nárok na využívanie verejného parkoviska formou príspevku na verejný účet združenia občanov.

Bez ohľadu na výšku príspevku môžete týmto spôsobom verejne deklarovať svoj postoj k danej kauze.

Ak sa rozhodnete podporiť obyvateľov v ich snahe o zachovanie a sprístupnenie verejného parkoviska a parku na Palkovičovej-Záhradníckej, svoj príspevok môžete poukázať na transparentný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571 verejne dostupný na stránke www.bojoparkovisko.sk.

Možnosti príspevku:

  1. jednorazovým darom;
  2. pravidelným príspevkom (trvalý príkaz);
  3. poukázaním 2% z daní za rok 2017.

Tlačivá sú dostupné na stránke www.bojoparkovisko.sk.

S poďakovaním

Združenie občanov - Líščie nivy, Palkovičova