Vytlačiť

OZ Naša Pošeň

 v spolupráci s OZ Naše Ostredky, Združenie občanov Palkovičova a Líščie nivy,  aktivisti a dobrovoľníci z Prievozu, Trnávky, Štrkovca.

 

Vás pozývajú na 

Verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova, 

ktoré organizuje Mestská časť Bratislava – Ružinov.

 

kedy: 31.1.2018 (streda),

o koľkej: od 17:30 – 19:30,

kde: veľká zasadačka MÚ Ružinov,

Mierová 21, Bratislava.

          

Pán starosta D. Pekár nás bude informovať o:

 

 

Zároveň budeme mať priestor na diskusiu o problémoch Ružinova súvisiacich s regulovaním výstavby, ktorá sa nás všetkých priamo dotýka.

 

 

Všetci ste srdečne pozvaní...

Účasť vítaná...