OZ Naša Pošeň

 v spolupráci s OZ Naše Ostredky, Združenie občanov Palkovičova a Líščie nivy,  aktivisti a dobrovoľníci z Prievozu, Trnávky, Štrkovca.

 

Vás pozývajú na 

Verejné zhromaždenie obyvateľov Ružinova, 

ktoré organizuje Mestská časť Bratislava – Ružinov.

 

kedy: 31.1.2018 (streda),

o koľkej: od 17:30 – 19:30,

kde: veľká zasadačka MÚ Ružinov,

Mierová 21, Bratislava.

          

Pán starosta D. Pekár nás bude informovať o:

 

  • stavebných uzáverách v Ružinove,
  • územných plánoch zón v Ružinove,
  • plánovaných investičných zámeroch v Ružinove.

 

Zároveň budeme mať priestor na diskusiu o problémoch Ružinova súvisiacich s regulovaním výstavby, ktorá sa nás všetkých priamo dotýka.

 

 

Všetci ste srdečne pozvaní...

Účasť vítaná...

 

 

  • Ako sa tam dostanete?
  • trolejbus 212 zastávka MiÚ Ružinov,
  • trolejbus 201 a 202 zastávka Gagarinova,
  • autobus 96, 196 smer z Petržalky zastávka Hraničná OC Retro/Nevädzová OC Retro, smer z Ružinova zastávka Gagarinova,
  • autobus 75 zastávka Nevädzová OC Retro,
  • bezplatné parkovisko pred budovou